Informatieverschaffing over duurzaamheid

DUURZAAMHEIDSINFORMATIE

Door informatievereisten op verschillende niveaus te implementeren – op het niveau van de organisatie, de dienst en het product – wil de EU meer transparantie over duurzaamheid verschaffen. Ook wil ze discrepanties elimineren in informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico's, het in aanmerking nemen van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid en het promoten van ecologische of sociale kenmerken en, waar gepast, duurzame beleggingsdoelstellingen.

SFDR-classificatie

Een grondige negatieve screening: Sectorgerichte aanpak - voor alle actieve strategieën

Illegale wapens (APM-CM-VA)Biologische en chemische wapensKernwapensTabak

Thermische steenkoolElektriciteitsopwekking op basis van steenkoolOnconventionele ontginning van olie en gas

Card image

Artikel 9

Duurzame beleggingen als doelstelling

Nadruk op een duurzame doelstelling

Duurzaamheidsoverwegingen zijn inherent aan het beleggingsproces

Duurzaamheidsscreenings en uitsluitingsfilters beperken mogelijke duurzaamheidsrisico's

Lage duurzaamheidsrisico's

Card image

Artikel 8 "Plus"

E/S-kenmerken promoten & gedeeltelijk beleggen in duurzame producten

(Gedeeltelijke) nadruk op een duurzame doelstelling

Duurzaamheidsoverwegingen zijn inherent aan het beleggingsproces

Duurzaamheidsscreenings en uitsluitingsfilters beperken mogelijke duurzaamheidsrisico's

Lage duurzaamheidsrisico's

Card image

Artikel 8

E/S kenmerken promoten

Nadruk op E/S-kenmerken, bindend

Duurzaamheidsoverwegingen zijn inherent aan het beleggingsproces

Duurzaamheidsscreenings en uitsluitingsfilters beperken mogelijke duurzaamheidsrisico's

Gematigde duurzaamheidsrisico's

Card image

Overige producten

Duurzaamheidsaspecten worden niet stelselmatig in aanmerking genomen

Ondanks uitsluitingsfilters kunnen nadelige gebeurtenissen leiden tot aanzienlijke duurzaamheidsrisico's met een negatief effect op de prestaties

Hoge duurzaamheidsrisico's

informatie- en beleidsdocumenten binnen DPAM

Ontdek onze open en transparante benadering via onze uitvoerige informatie en beleidsdocumenten binnen DPAM.

Report image

Beleid inzake duurzaam en verantwoord beleggen

Report image

Ongunstig effect op duurzaamheid op het niveau van de entiteit

Report image

Beloningsbeleid

Informatieverstrekking op het niveau van het product

De informatie die in de precontractuele en periodieke rapportage moet worden verschaft over de promotie van ecologische of sociale kenmerken en/of duurzame beleggingen wordt zowel voor de cliënten van onze fondsen als voor onze cliënten met een mandaat op de website gepubliceerd.

Onze FondsenOnze mandaten

ONTDEK DPAM ALS
DUURZAME SPELER

ONTDEK DPAM ALS
DUURZAME PARTNER

Our related angles