Voting transparency report

VOTING AND ENGAGEMENT

As a responsible shareholder for over a decade, we have consistently prioritised the protection of shared interests by collaborating with external experts, reporting openly and voluntarily on our activities, and engaging proactively with companies for real, long-term change.

DPAM proxy voting record

Ons stembeleid werd in 2013 vastgesteld en onze engagementen werden in 2014 gestart. Samen maken ze deel uit van een collectieve inspanning voor duurzame verandering op lange termijn.

Hier bieden we u een volledig overzicht van hoe we onze ESG-overtuigingen, analyses en engagementen afstemmen op het stemproces.

ONTDEK DPAM ALS
DUURZAME SPELER

ONTDEK DPAM ALS
DUURZAME PARTNER