Multi-assets

Beleggen met een edge

Wij beschikken over een gespecialiseerde selectie van wereldwijde multi-assetstrategieën en beginnen het proces met een strategische activa-allocatie. Dat is iets waar we samen met u over beslissen. Daarna is het de taak van onze deskundigen om de strategieën actief te beheren en hun standpunten over de markt tijdig en efficiënt uit te voeren.

Zo kunnen we beleggingsdoelstellingen verwezenlijken, marktvisies implementeren en kansen op de markt optimaal benutten.

Het aanbod van DPAM

Card image

Global Balanced

Een alles-in-één-oplossing met een evenwichtige spreiding over verschillende activaklassen, zodat u kunt profiteren van kansen om op lange termijn waarde te creëren. U kunt in deze strategieën beleggen via dakfondsen en/of via directe beleggingen.

Card image

Lifecycle

Deze aangepaste portefeuilleoplossingen waarvan het risico automatisch wordt afgebouwd volgens uw beleggingshorizon en beleggingsprofiel (of die van uw cliënt) zijn geschikt voor zowel professionele als particuliere eindbeleggers. De beleggingen schakelen systematisch over van een focus op kapitaalgroei in het begin (een grotere positie in aandelen), naar een focus op kapitaalbehoud (een grotere positie in vastrentende beleggingen) aan het einde van hun levenscyclus.

Card image

Flexibele allocatie

Als u uw maximale drawdown (neerwaartse volatiliteit) wilt beperken en uw kapitaal op lange termijn wenst te vrijwaren, bieden deze strategieën een combinatie van onze beste ideeën binnen een kader met gecontroleerde risico's en een uitstekende diversificatie over activaklassen en termijnen.

Card image

Inkomsten genereren

Bent u op zoek naar oplossingen om een vaste stroom van inkomsten te genereren? Bij onze inkomstengenererende strategieën is de eerste prioriteit de betaling van kwartaaldividenden. Deze strategieën optimaliseren zowel risico als rendement dankzij een eigen model dat uw portefeuille zo goed mogelijk diversifieert door in onze onderliggende fondsen te beleggen.

Risico's

We houden portefeuilles zorgvuldig in de gaten om de risico's die de waarde van uw belegging zouden kunnen beïnvloeden, nog beter te beperken. Niettemin gaan beleggingen in aandelen en vastrentende beleggingen met inherente risico's gepaard. Er is geen kapitaalbescherming of -garantie, en de kans bestaat dus dat u uw kapitaal volledig of Hieronder zetten we de risico’s die een hoge tot gemiddelde impact op uw beleggingen kunnen hebben nog even op een rij.

ESG-uitdagingen houden zowel risico's als kansen in. Onze deskundigen voeren grondige analyses uit om de voordelen en de risico's tegen elkaar af te wegen en gefundeerde beleggingsbeslissingen te kunnen nemen.

FONDSEN

Ontdek ons
volledige fondsen-assortiment

MANDATES

Uw doelstellingen. Onze strategieën.

Publicitaire mededelingDe in dit document verstrekte informatie moet worden beschouwd als informatie van algemene aard en is in geen geval bedoeld als informatie die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Beleggen houdt risico's in. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.