Overtuigd duurzaam

OVERTUIGD DUURZAAM

We hebben ons altijd ingezet voor deugdelijk ondernemingsbestuur, gereageerd op huidige en toekomstige milieu-uitdagingen en de sociale normen gerespecteerd die zorgen voor duurzame waarde op lange termijn. Deze visie is geïntegreerd in onze waarden en doelstellingen.

20 Years of Sustained Dedication

Overtuiging & Commitment

Ons doel is om expertise van de bovenste plank te bieden en tegelijkertijd onze gedeelde waarden en overtuigingen uit te dragen. ESG-overwegingen zijn cruciaal voor onze waardepropositie en zijn fundamenteel voor onze onderzoeks- en beleggingsprocessen.

Lid & Ondertekenaar

Een van onze kernwaarden is onze betrokkenheid. We zijn lid van meerdere organisaties die duurzame principes promoten en werken, naast op eigen initiatief, al vele jaren samen. Deze organisaties pleiten voor duurzaam beleggen en bieden doorlopend inzicht in ESG-uitdagingen en kansen.

We hebben ons reeds in 2011 aangesloten bij de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties. En we hebben altijd al een holistische beleggingsbenadering gehanteerd, goed wetende dat ecologische, sociale en governance kwesties met elkaar verweven zijn. Daarom zijn wij lid van en steunen wij organisaties en initiatieven die zich toeleggen op milieu en sociale prioriteiten.

In het bijzonder wat ons milieu-engagement betreft, zijn we in 2022 toegetreden tot het Net-Zero Asset Managers-initiatief, om de wereldwijde ambities in de strijd tegen de klimaatverandering op te voeren.

We volgen sinds 2018 de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Een jaar later hebben we ons aangesloten bij Climate Action 100+ en bij Farm Animal Investment Risk and Return, een collectief beleggersnetwerk dat de ecologische impact van de hele voedselwaardeketen wil verminderen door duurzame proteïneopties te promoten. We zijn ons er maar al te zeer van bewust dat het voor het milieu en onze biodiversiteit meer dan hoog tijd is om actie te ondernemen, en daarom steunen we sinds december 2020 de Finance for Biodiversity Pledge. Dat initiatief doet de plechtige belofte om financiële leiders aan te spreken om de biodiversiteit door hun activiteiten en beleggingsbeslissingen te beschermen en te herstellen.

Ons sociaal engagement komt tot uiting in de maatregelen die we hebben genomen om te ijveren voor duurzame beleggingen die de fundamentele mensenrechten respecteren. In juni 2020 hebben we ons bijvoorbeeld aangesloten bij de Investor Alliance for Human Rights. Ook hebben we in 2021 toegezegd ons in te zetten voor een verantwoord gebruik van digitale rechten en technologieën, zoals gezichtsherkenning. Recenter hebben we ons achter Advance geschaard, een sociaal samenwerkingsinitiatief van de UN PRI.

Beleid & Bestuur

Waar wij ons als duurzame belegger en partner voor willen inzetten, is gebaseerd op vier belangrijke beleidsdocumenten inzake duurzaam beleggen:

Overzicht van onze duurzaamheidsrapporten

Lees alles over onze duurzaamheidsactiviteiten in onze uitgebreide verslagen:

TCFD-verslag
TCFD Activity Report 2023
Niet-financieel verslag
Rapport stemactiviteit 2023
Engagementverslag 2023
Classificatie van landen
Country report OECD

Awards

De prijzen die we in ontvangst mogen nemen zijn voor ons een teken dat ook de buitenwereld onze overtuigingen en onze inzet ten aanzien van duurzaamheid erkent.

Award image
Scope Award 2022: Best Regional Asset Manager ESG (Germany)
Award image
Quantalys Award 2022: Best Regional Asset Manager (France)
Award image
Swiss Sustainable Fund Awards 2021: Best Asset Management company (Switzerland)

ONTDEK DPAM ALS
DUURZAME BELEGGER

ONTDEK DPAM ALS
DUURZAME PARTNER

Sustainability angle

Marketing communicatie. Beleggen houdt risico's in. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.