Oplossingen voor cliënten

Als professionele adviseur wilt u uw cliënten alleen maar de beste beleggingsoplossingen bieden.

Daar willen wij u graag bij helpen. Onze ervaren professionals zijn vertrouwd met een breed scala aan beleggings-oplossingen en -diensten. Daardoor kunnen wij precies inspelen op uw behoeften en die van uw cliënten.

Wij zijn het kompas waar u op kunt vertrouwen en dat u in alle gemoedsrust door het woelige water van de markt loodst. Wij begeleiden u door alle ups en downs en helpen uw cliënten de vruchten van hun groei te plukken.

Ontdek hieronder ons assortiment.


White-label oplossingen

White-label oplossingen kunnen voor een professionele adviseur een waardevol hulpmiddel zijn. Zo kunt u uw cliënten namelijk de beste beleggingsexpertise bieden zonder dat u daarvoor speciale interne teams hoeft aan te stellen.

Delegeer het vermogensbeheer aan onze professionals en wij breiden uw productaanbod uit met één of meerdere nieuwe strategieen. Of u kiest voor een bestaande strategie waarvan u het beleggingsbeheer uitbesteedt.

Op die manier kunt u aandacht besteden aan wat u het belangrijkst vindt: uw cliënten.

Wat kunt u verwachten?

Bent u op zoek naar een ervaren partner in white-labeloplossingen? Wij hebben niet alleen een ruime ervaring, maar ook een uitgebreid aanbod van beproefde strategieën. We zijn een bedrijf op maat: groot genoeg om schaalvoordelen op te leveren, maar klein genoeg voor een nauw, persoonlijk contact met onze partners.


Unit-linked oplossingen

Voor verzekeringsmaatschappijen beheren wij portefeuilles op maat.

In alle gevallen worden de activa beheerd op basis van een specifiek risicoprofiel dat aansluit bij de behoeften van de cliënt. De bouwstenen voor de portefeuille zijn de fondsen van DPAM.

Wat kunt u verwachten?

Samenwerken met ons levert u een voorsprong op. In onze bedrijfscultuur stimuleren we onafhankelijk denken en het komen tot sterke overtuigingen. We zijn niet bang om gedurfde keuzes te maken die bepalend zijn voor onze toekomst.

We kijken steevast naar morgen. Onze innovatieve oplossingen zijn er om u en uw cliënten te helpen.


Lifecycle

Als u een bepaalde einddatum voor uw belegging in gedachten hebt, dan zijn onze lifecyclebeleggingsoplossingen allicht iets voor u. Bij dat concept wordt de portefeuillespreiding in de loop van de tijd aangepast op basis van het aantal resterende jaren tot de einddatum, en wordt het risicoprofiel stelselmatig en automatisch afgebouwd om rekening te houden met de lagere risicotolerantie naarmate de einddatum nadert. We bieden ook mogelijkheden voor verzekerings-oplossingen.

Wat kunt u verwachten?

U kunt kiezen uit een uniek assortiment van oplossingen die volledig aan uw financiële positie, uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon kunnen worden aangepast.

Ze zijn het resultaat van research en onze beproefde expertise op het vlak van activa-allocatie, die streeft naar hogere gemiddelde rendementen dan traditionele oplossingen.


Onze partners

We bieden diensten aan selectieteams van grote en kleinere financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen. Zij hebben de keuze: onze expertise in hun eigen portefeuilles integreren of onze fondsen direct aan hun eind-cliënten aanbieden.

Behalve onze bevoorrechte relatie met onze eigen private bank, veroveren we ook steeds meer marktaandeel binnen private banking/vermogensbeheer in verschillende Europese landen. Daarnaast zijn we een bevoorrechte partner van lokale banken waarvoor we white-labelfondsen beheren.


INTERESSE?

Marketing communicatie. Beleggen houdt risico's in. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.