Clients

Onze portefeuilles op maat sluiten perfect aan bij uw specifieke behoeften. Wij hebben de oplossing die precies bij u past, wat u ook wilt bereiken.

Onze beleggings-experts en analisten-teams beschikken over expertise in steeds meer landen en sectoren. Zij zijn als geen ander geschikt om oplossingen te ontwikkelen voor uw beleggings-rapportages, om tegemoet te komen aan uw specifieke behoeften of vereisten op het vlak van risico, sector of land-specifieke factoren.

Hieronder ontdekt u ons volledige assortiment.


Mandaten

Onze expertise strekt zich uit over meerdere activa-klassen en geografische gebieden. Uw duurzaamheidsvoorkeuren zijn daarbij onze eerste prioriteit.

Wat kunt u verwachten?

Ons in Brussel gevestigde team van specialisten is al tientallen jaren de vertrouwde partner van institutionele cliënten zoals verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en stichtingen, en zal er alles aan doen om te laten zien dat wij de geschikte partner zijn voor al uw beleggings- en rapportage-doelstellingen.


Absoluut rendement

Heeft u een welbepaald rendementsdoel voor ogen? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Onze experts stellen portefeuilles samen die streven naar een specifiek absoluut rendement.

Wat kunt u verwachten?

Wij stellen voor u een strategie samen afgestemd op uw doelstellingen qua rendement, en houden het risico daarbij zo laag mogelijk.


Risico en rendement

Wij stellen portefeuilles samen die rekening houden met verschillende voor risico gecorrigeerde doelstellingen, ongeacht of die relatief zijn (een bepaalde tracking error), of absoluut (een bepaalde Value-at-Risk of maximum drawdown).

Wat kunt u verwachten?

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om de risico's van uw beleggingen goed te beheren. In de portefeuille die wij voor u samenstellen, hebben uw risico-doelstellingen hoogste prioriteit en worden rendementen binnen dat kader geoptimaliseerd.


Solvency Capital Requirement (SCR)

Wij hebben een uitstekende staat van dienst in het beheer van portefeuilles voor verzekeringsmaatschappijen. In ons gespecialiseerde beleggingsproces kunnen we rekening houden met een SCR-budget om portefeuilles te optimaliseren.

Wat kunt u verwachten?

Als verzekeraar kunt u rekenen op portefeuilles die precies aan uw vereisten voldoen, met een optimaal evenwicht tussen risico en rendement. Natuurlijk kan hierbij ook rekening worden gehouden met het SCR-budget of met andere belangrijke factoren zoals de impact op de winst-en-verliesrekening en meer.


LDI-strategieën

Dankzij onze kennis en ervaring kunnen wij portefeuilles samenstellen die specifiek zijn afgestemd op de verplichtingen van pensioenfondsen.

Wat kunt u verwachten?

Wilt u het rente-risico beperken of afdekken? Onze oplossingen bieden uw beleggingen bescherming tegen toekomstige verplichtingen. Ons team werkt zowel met matching-portefeuilles als met rendements-portefeuilles.


Lifecycle

Als u een bepaald doel voor uw belegging in gedachten hebt, zoals voortijdig pensioen, dan zijn onze lifecycle-beleggingsoplossingen allicht iets voor u. Bij dat concept wordt de portefeuillespreiding in de loop van de tijd aangepast op basis van het aantal resterende jaren tot de eind-datum, en wordt het risicoprofiel stelselmatig en automatisch afgebouwd om rekening te houden met de lagere risicotolerantie naarmate de eind-datum nadert.

Wat kunt u verwachten?

U kunt kiezen uit een uniek assortiment van oplossingen die volledig aan uw financiële positie, uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon kunnen worden aangepast.

Ze zijn het resultaat van langetermijn research en onze beproefde expertise op het vlak van activa-allocatie, die streeft naar hogere gemiddelde rendementen dan traditionele oplossingen met een standaard allocatie.


Onze partners

In een financieel landschap dat steeds digitaler en complexer wordt, gaan wij voor een menselijke aanpak. De wereld verandert misschien constant, maar wij blijven uw betrouwbare rots in de branding: consequent, flexibel en met een grondig inzicht in uw situatie en uw rapporterings-vereisten.

Onze cliënten zijn niet alleen Belgische beleggers. In de loop der jaren hebben professionele cliënten uit bijna alle Europese landen de weg naar ons gevonden. Wij loodsen hen door de ups en downs van de financiele markten.


INTERESSE?

Disclaimer

Marketing Communication. Investing incurs risks.

The views and opinions contained herein are those of the individuals to whom they are attributed and may not necessarily represent views expressed or reflected in other DPAM communications, strategies or funds.

The provided information herein must be considered as having a general nature and does not, under any circumstances, intend to be tailored to your personal situation. Its content does not represent investment advice, nor does it constitute an offer, solicitation, recommendation or invitation to buy, sell, subscribe to or execute any other transaction with financial instruments. Neither does this document constitute independent or objective investment research or financial analysis or other form of general recommendation on transaction in financial instruments as referred to under Article 2, 2°, 5 of the law of 25 October 2016 relating to the access to the provision of investment services and the status and supervision of portfolio management companies and investment advisors. The information herein should thus not be considered as independent or objective investment research.

Investing incurs risks. Past performances do not guarantee future results. All opinions and financial estimates are a reflection of the situation at issuance and are subject to amendments without notice. Changed market circumstance may render the opinions and statements incorrect.

Integratie van ESG factoren

We hebben wat duurzaamheid betreft drie doelstellingen: fundamentele rechten eerbiedigen, controversiële activiteiten en gedrag vermijden en ons gedragen als een verantwoordelijk lid van de samenleving.

We beginnen met een grondige normatieve en negatieve screening om controversiële activiteiten van emittenten te vermijden.

In de tweede fase passen we een positieve screening toe om goede ESG-praktijken te bevorderen. Tegelijkertijd voeren we een striktere beoordeling van controversiële activiteiten uit.

Tot slot promoot onze benadering de duurzame beleggingsdoelstelling, met een focus op duurzame beleggingsthema's: Hoe dragen de producten en diensten van de emittent – behalve dat ze zijn afgestemd op ESG-principes – bij aan het Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties?

We hanteren voor al onze strategieën een rigoureuze integratiebenadering die afhangt van de activaklasse.

Het is essentieel om te bepalen welke beleggingen het best geschikt zijn om onze strategieën goed uit te voeren en uw doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Dit zijn de voornaamste kenmerken van onze benadering:

01
OPTIMAALRISICO-RENDEMENTSPROFIEL

Een goed inzicht in de impact die ESG-uitdagingen hebben op belanghebbenden is essentieel om via beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen waarde voor aandeelhouders te creëren.

02
BELEGGINGSHORIZON

Identificatie van de meest relevante ESG-factoren voor onze beleggingsbeslissingen.

03
MATERIALITEIT VAN ESG-CRITERIA

Focus op de criteria die een invloed kunnen hebben op de factoren die bepalend zijn voor een belegging.

04
EEN GOED INZICHT IN SPECIFIEKE ESG-FACTOREN

Een goed inzicht in de belangrijkste sector-afhankelijke ESG-factoren.

05
ACTIEVE DIALOOG EN BEVORDEREN VAN "BEST PRACTICES"

Optimaliseren van fundamentele, op research gebaseerde beleggingsbeslissingen. Goede praktijken en innovatieve oplossingen voor ESG-uitdagingen verspreiden.

06
VOORTDURENDE VERBETERING

Onze ESG-analyse in de loop van de tijd verbeteren dankzij een focus op levenslang leren.

07
HOLISTISCHE BENADERING

Integratie van ESG-factoren in het hele beleggingsproces, van research, via besluitvorming tot continue monitoren.


Rapportering

Onze standaardrapportering kan specifieke vereisten in aanmerking nemen, bijvoorbeeld van toezichthouders, sector specifieke organen of specifieke vereisten die gelden voor bepaalde beleggers. Denk maar aan een aangepaste duurzaamheidsrapportering, specifieke rapporten voor verzekeringsmaatschappijen, specifieke performance-attributie analyses en nog veel meer.


Belangrijkste uitgangspunten van ons stembeleid

Het stembeleid van DPAM verdedigt waarden en principes van goed bestuur. We gebruiken het als een hefboom om onze duurzame overtuigingen en ESG-prioriteiten kracht bij te zetten.

Card image

De bescherming van aandeelhouders

Langetermijnbelangen van aandeelhouders

Gelijke behandeling

Rechten van minderheidsaandeelhouders

Samenwerking tussen aandeelhouders

Card image

Deugdelijk bestuur

Efficiënt en onafhankelijk management met als centrale pijlers:

De rol en samenstelling van de Raad van Bestuur

Comités en adviesraden

Het vermijden van belangenconflicten

Card image

Transparantie en integriteit van informatie

Betrouwbare, duidelijke, uitvoerige en tijdige:

Financiële overzichten

Beleidslijnen voor bezoldiging

Card image

Verantwoordelijkheid op sociaal en ecologisch vlak en inzake goed bestuur

Als verantwoordelijke aandeelhouder laten we onze stem horen om ons wereldwijde ESG-engagement kracht bij te zetten. Concreet zetten we ons in voor:

de 6 beginselen van de UN PRI

aanbevelingen van de TCFD

'Netto nul' tegen 2050 of eerder

aanbevelingen van de OESO over sociale en milieuverantwoordelijkheid

Disclaimer

Marketing Communication. Investing incurs risks.

The views and opinions contained herein are those of the individuals to whom they are attributed and may not necessarily represent views expressed or reflected in other DPAM communications, strategies or funds.

The provided information herein must be considered as having a general nature and does not, under any circumstances, intend to be tailored to your personal situation. Its content does not represent investment advice, nor does it constitute an offer, solicitation, recommendation or invitation to buy, sell, subscribe to or execute any other transaction with financial instruments. Neither does this document constitute independent or objective investment research or financial analysis or other form of general recommendation on transaction in financial instruments as referred to under Article 2, 2°, 5 of the law of 25 October 2016 relating to the access to the provision of investment services and the status and supervision of portfolio management companies and investment advisors. The information herein should thus not be considered as independent or objective investment research.

Investing incurs risks. Past performances do not guarantee future results. All opinions and financial estimates are a reflection of the situation at issuance and are subject to amendments without notice. Changed market circumstance may render the opinions and statements incorrect.