Onze filosofie

Responsible. Investments.

Verantwoord beleggen betekent veel meer dan duurzame en verantwoorde producten aanbieden. Het is een totaal engagement op bedrijfsniveau, vertaald naar een coherente aanpak. ESG-factoren zijn Ecologische, Sociale of Governance kenmerken die een positieve of negatieve impact kunnen hebben op de financiële prestaties of solvabiliteit van een overheid of een bedrijf.

Onze overtuiging

Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die ESG-factoren in aanmerking nemen en overheden die investeren in het langetermijnwelzijn van hun burgers, beleggingsrisico's verlagen en duurzame kansen bieden.

We steunen ESG-praktijken proactief, met beperkte uitsluitingen van economische sectoren en door een open en kritische dialoog te voeren met bedrijven en organisaties, om hen aan te sporen tot tastbare vooruitgang naar een duurzame toekomst.

Ons proces richt zich op geleidelijke verbetering en vooruitgang, een inzicht in en de aanvaarding van de complexiteit van ons werk, en een engagement om nauwkeurige data te verstrekken voor een goed begrip van het totaalbeeld.

image highlight

Milieu

We hebben de stap genomen om ons aan te sluiten bij het 'Net Zero Asset Manager'-initiatief, en blijven vastberaden inspanningen leveren om op zinvolle wijze bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Daarnaast steunen we de Task Force on Climate-related Financial Disclosures, wat betekent dat wij ons inzetten voor meer transparantie en de rapportering van milieucijfers. Ook besteden we veel aandacht aan de fysieke en transitierisico's en is het voor ons een prioriteit om onze portefeuilles af te stemmen op het kritieke doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius.

image highlight

Sociaal

We komen op voor belangrijke sociale en menselijke waarden door fundamentele rechten – zoals mensenrechten en arbeidsrechten – te verdedigen. Ons team, inclusief onze ervaren beheerders, maken er een punt van om sociale risico's in verband met de vertrouwelijkheid van gegevens hoog op onze prioriteitenlijst te plaatsen.

image highlight

Governance

De manier waarop het management van een bedrijf, zijn procedures en zijn bedrijfscultuur een invloed hebben op zijn langetermijnbelangen en die van zijn aandeelhouders en de bredere samenleving, is een cruciaal onderdeel van ESG-analyse.

Governance heeft betrekking op goede bestuurs-praktijken, ethisch zakelijk gedrag, omkoperij en corruptie en concurrentiegedrag.

Beleidsdocumenten en verslagen over duurzaamheid

We hanteren voor uw beleggingen een verantwoorde en duurzame benadering. Onze inzet ten aanzien van deze waarden komt tot uiting in onze vier belangrijkste beleidsdocumenten: het beleid inzake duurzaam en verantwoord beleggen, het stembeleid, het beleid inzake controversiële activiteiten en het engagementbeleid. Die beleidsdocumenten zijn niet nieuw, maar zijn al sinds 2001 stevig in ons DNA verankerd.

Laat ons u helpen om duurzaam en verantwoord te beleggen, op een manier die aansluit bij uw waarden.

BELEIDSLIJNEN
Beleid inzake duurzaam en verantwoord beleggen
Controversial Activity Policy
Engagementbeleid
Voting Policy
VERSLAGEN
Niet-financieel verslag
TCFD-verslag
Rapport stemactiviteit 2023
Engagementverslag 2023
Classificatie van landen
Country report OECD

Lid en ondertekenaar

Elke beleggingsbeslissing heeft een impact. Om te laten zien dat we ons vastberaden willen inzetten voor duurzaam financieel beheer op lange termijn hebben we ons aangesloten bij verschillende organisaties en steunen we actief initiatieven die duurzaam beleggen promoten. Zo blijven we op de hoogte van de recentste uitdagingen en kansen in de wereld van duurzaam beleggen. We zetten uw geld aan het werk voor het algemeen belang.

Do you want to know more about sustainability at DPAM?

Duurzaamheidsinvalshoek

Marketing communicatie. Beleggen houdt risico's in. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.