Vastrentende beleggingen

BELEGGEN MET EEN EDGE

Wij zetten ons in om portefeuilles samen te stellen die niet alleen goed uitgebalanceerd, maar ook voldoende liquide zijn. Ons proces is gebaseerd op een doorgedreven interne krediet- en renteanalyse. Uw portefeuille zal genieten van onze specifieke combinatie van een macro-economische top-down analyse en een fundamentele, op waarde gerichte, bottom-up selectie.

Het aanbod van DPAM

Card image

Overheidsobligaties

Onze strategieën voor overheidsobligaties zijn de ideale ruggengraat van uw portefeuille en bieden u een Europese of wereldwijde blootstelling aan overheidsobligaties, nominale obligaties en inflatiegelinkte obligaties. Met ons intern ontwikkelde 'duurzaamheidsmodel voor landen', dat onze expertise op het vlak van overheidsobligaties uitbreidt met een ecologische, sociale en governancedimensie, spelen wij een voortrekkersrol.

Card image

Investment-grade bedrijfsobligaties

Als u op zoek bent naar goede kredietwaardigheid, dan zijn investment-grade bedrijfsobligaties voor u de perfecte oplossing. Onze strategieën bieden solide diversificatiemogelijkheden en een goede liquiditeit.

Card image

Hoogrentende bedrijfsobligaties

Dankzij deze strategieën krijgt u toegang tot aantrekkelijke risicopremies en mogelijk een hoger voor risico gecorrigeerd rendement. Ons interne team van kredietanalisten helpt ons om zorgvuldig de beste onderliggende obligaties te selecteren. Wel gaan deze strategieën gepaard met een hoger risico van waardevermindering en mogelijke kapitaalverliezen dan het risico dat inherent is aan obligaties met een lagere rente.

Card image

Opkomende markten

Onze strategieën die zich toeleggen op opkomende markten zijn een uitstekende aanvulling op een traditionele portefeuille van overheidsobligaties uit ontwikkelde markten: ze bieden diversificatie en rendement. En dankzij ons baanbrekende 'duurzaamheidsmodel voor landen' nemen we ook de ecologische, sociale en governancedimensie in aanmerking.

Card image

Multi-strategy

Bent u op zoek naar een goede basis voor uw portefeuille of wilt u uw portefeuille beter diversifiëren? Neem dan een kijkje in ons aanbod van multi-strategy-oplossingen. Die bieden namelijk een blootstelling aan wereldwijde obligaties en themastrategieën uit verschillende sectoren, ook strategieën die zich toeleggen op klimaatbewuste emittenten.

Uw voordeel: Een optimale combinatie van risicofactoren

Door de respectieve risicofactoren (zoals het renterisico, het kredietrisico en het valutarisico) te combineren, te beheren en te beheersen, stelt u een sterkere portefeuille samen.

Door top-down macro-economische en marktinzichten zorgvuldig te combineren met een bottom-upeffectenselectie verhogen we de kansen om langetermijnwaarde te creëren.

01
ACTIEVE SELECTIE

Ons proces bestaat uit verschillende stappen: effectenselectie, spreiding over bedrijven/landen, durationbepaling en positionering op de rentecurve.

02
FUNDAMENTELE ANALYSE

Diepgaand intern onderzoek vullen we aan met externe research. Zo kunnen we voor onze cliënten net iets meer betekenen. Door een rigoureuze kredietanalyse streven we ernaar om gevallen van wanbetaling te vermijden en de veiligheid van uw beleggingen te vrijwaren.

03
OP ZOEK NAAR WAARDE

We kijken voortdurend uit naar ondergewaardeerde obligaties en aantrekkelijke obligatierentes.

04
ESG-INTEGRATIE

We zijn al sinds 2011 ondertekenaar van de UN PRI, de beginselen voor verantwoord beleggen van de VN. U mag er dan ook zeker van zijn dat we in ons hele assortiment van vastrentende beleggingen terdege rekening houden met ecologische, sociale en governancefactoren.

05
GOEDE LIQUIDITEIT

We hebben een uitstekend uitgewerkt risicobeheerproces, waardoor we robuuste portefeuilles kunnen samenstellen waarbij de nadruk vooral ligt op een goede liquiditeit. Onze experts selecteren zorgvuldig risicopremies in verschillende vastrentende sectoren met een aanvaardbaar niveau van portefeuillevolatiliteit.

Risico's

We houden portefeuilles zorgvuldig in de gaten om de risico's die de waarde van uw belegging zouden kunnen beïnvloeden, nog beter te beperken. Niettemin gaan beleggingen in vastrentende portefeuilles met inherente risico's gepaard. Er is geen kapitaalbescherming of -garantie, en de kans bestaat dus dat u uw kapitaal volledig of gedeeltelijk verliest. Hieronder zetten we de risico’s die een hoge tot gemiddelde impact op uw beleggingen kunnen hebben nog even op een rij.

ESG-uitdagingen houden zowel risico's als kansen in. Onze deskundigen voeren grondige analyses uit om de voordelen en de risico's tegen elkaar af te wegen en gefundeerde beleggingsbeslissingen te kunnen nemen.

FONDSEN

Ontdek ons
volledige fondsen-assortiment

OPLOSSINGEN VOOR CLIËNTEN

Uw doelstellingen.
Onze strategieën.

Related articles

Marketing communicatie. Beleggen houdt risico's in. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.